CMV Spelregels 2023-2024 niveau 6

Er wordt gespeeld met Mikasa SV-2 (school) of Mikasa MGV-200 bal
 
Aanvang / beginbal
 
Na het fluitsignaal van de scheidsrechter moeten de spelers de bal onderhands of bovenhands van achter de (gehele) achterlijn over het net serveren, waarbij het net geraakt mag worden. De speler die op de “mid-achter positie” (ruitopstelling) / “rechtsachter positie” (vierkantopstelling) komt, moet serveren.
 
Spelregels

  1. Er mag geen enkele bal gevangen worden. De spelers spelen elke bal, met kort balcontact, door.
  2. Het team moet de bal verplicht in twee keer, maar maximaal in drie keer spelen, daarna moet de bal over het net naar de tegenstander.
  3. De opslag wordt onderhands of bovenhands uitgevoerd. 
  4. Een sprongservice is alleen toegestaan in de A-poule.
  5. In de B-poule krijgt het team, dat de bal drie keer weet over te spelen een bonuspunt. Dit bonuspunt wordt direct gegeven tijdens de lopende rally, indien de bal over het net en in het veld van de tegenstander wordt gespeeld. Er kunnen tijdens 1 rally meerdere bonuspunten worden gescoord door beide teams. Reeds behaalde bonuspunten, voor 3 keer spelen, blijven bij een dubbel fout gehandhaafd.
  6. Na drie opslagbeurten achter elkaar door dezelfde speler, moet de ploeg aan opslag een plaats doordraaien en slaat de volgende speler op.
  7. Indien een team uit meer spelers bestaat dan de 3 of 4 spelers die in het veld staan, moet er verplicht ingedraaid worden.
  8. Het indraaien door een wisselspelers geschiedt altijd op de opslagplaats.
  9. Hoewel blokkeren zelden voorkomt is het wel toegestaan!
  10. Lijn en netfouten worden afgefloten.

Telling
Rallypoint: elke fout levert een punt op voor de tegenstander