CMV Spelregels 2023-2024 niveau 1-2

Er wordt gespeeld met een Mikasa SV-2 (school) of Mikasa MGV-200 bal

Aanvang / beginbal:

De bal wordt vanaf elke plaats in het veld verplicht met een onderhandse opslag over het net geslagen, waarbij de bal het net mag raken. Op de plaats waar een fout gemaakt werd, wordt opgeslagen. Als voorspeler mag je de bal eerst naar een achterspeler gooien, die vervolgens begint met de opslag

*N.B. niveau 1 mag de beginbal onderhands over het net gooien.


De scheidsrechter geeft een fluitsignaal bij de beginbal. De beginbal dient zo snel mogelijk gespeeld te worden om de vaart in het spel te houden. Het is dus niet toegestaan om de bal naar de tegenstander te rollen.

Spelregels:

 1. Wanneer een speler de bal over het net gooit of serveert, dan draait de hele ploeg waartoe de speler behoort, met de klok mee, een plaats door, inclusief de spelers die op dat moment naast het veld staan. Doordraaien is verplicht.
 2. Je mag als team (per wedstrijd) kiezen of je met 3 of 4 spelers in het veld staat.
 3. De spelers naast het veld draaien tijdens de rally van buiten het veld in op een vaste plek.
 4. De speler die het langst buiten het veld staat, draait als eerste in.
 5. De spelers mogen niet lopen met de bal.
 6. De bal moet in één keer over het net gegooid worden als je de bal vangt, dus niet overgooien naar een teamgenoot.
 7. De bal moet over het net worden gegooid vanaf de plaats waar de bal gevangen is. Dit geldt voor zowel binnen als buiten de lijnen van het veld.
 8. De bal mag het net raken.
 9. De bal mag via een teamgenoot gevangen worden.
 10. Het in sprong over het net naar beneden gooien van de bal (‘dunken’) is niet toegestaan. 
 11. Lijn- en netfouten worden op dit niveau niet afgefloten.

 
Wanneer ligt het spel stil?
Het spel ligt stil wanneer: 

 • de bal is uit gegooid.
 • een speler heeft de bal laten vallen.
 • de bal is in het net gegooid.
 • de bal is in het veld van de tegenstander op de grond gegooid.
 • de onderarmse gespeelde bal niet wordt gevangen of niet correct opgespeeld wordt.
 • de bal is in het net geserveerd.
 • de bal onderhands is uitgeserveerd.

Wat gebeurt er als het spel stil ligt?
Het spel wordt direct hervat met een onderhandse opslag vanuit het veld, zo dicht mogelijk bij de plaats waar het spel eindigde.

*niveau 1 de bal wordt onderhands over het net gegooid.

Telling

 • ‚ÄčWanneer een speler de bal laat vallen, de bal uit gooit, de bal in het net gooit, de bal aanraakt voordat deze uit is of de bal onjuist onderarms speelt, krijgt de tegenstander één punt.
 • Wordt de bal bij de tegenstander op de grond gegooid, krijgt het scorende team één punt.
 • Wanneer je de bal die over het net heen komt onderarms speelt, waarbij de bal tenminste boven het hoofd is gespeeld , en zelf vangt, of een teamgenoot vangt jouw bal, wordt er een bonuspunt toegekend.